பாதுகாப்பு/சாரதி

Ad-id 0000035057

ட்றான்ஸ்கார்ட் முன்னணி பாதுகாப்பு நிறுவனத்திற்கு 55 வயதிற்கு உட்பட்ட பாதுகாப்பு உத்தியோகஸ்தர்கள் தேவை. கவர்ச்சிகரமான சம்பளம் சாப்பாடு தங்குமிடம் வழங்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: