வாடகைக்கு/ குத்தகைக்கு

Ad-id 0000035060

இல 418, கிறேன்பாஸ் வீதியில் உள்ள கடை ஒன்று வாடகைக்கு விடப்படும். தமிழர்கள் விரும்பத்தக்கது. தரகர் தேவை இல்லை.