வாடகைக்கு/ குத்தகைக்கு

Ad-id 0000035062

கந்தானை சென் ஜோன் மாவத்தை நாகொடையில் தனி வீடு வாடகைக்கு மெயின் வீதியில் இருந்து 5m தூரம் 2 அறைகள், Servant Bathroom, வாகன தரிப்பிட வசதி ( 2 வாகனம்) Hall, Kitchen.