வாடகைக்கு

Ad-id 0000035064

கொழும்பு–13, 06, கொட்டாஞ்சேனை மற்றும் வெள்ளவத்தையில் 1,2 அறைகளுயுடைய முழுவதும் தளபாடமிடப்பட்ட வீடுகள் சகல வசதிகளுடனும் நாள், கிழமை அடிப்பைடயில் குறுகிய காலத்திற்கு வாடகைக்குக்குண்டு.