பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000035065

கொழும்பு 12 ல் அமைந்துள்ள கடை ஒன்றுக்கு தமிழ் இந்து பெண் வேண்டும் வயது 18 –25 office வேலை சம்பளம் 40000/=. நல்லொழுக்கம் முக்கியம்