பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000035066

கொழும்பு 12 ல் அமைந்துள்ள தமிழ் குடும்பத்திற்கு பாடசாலை அழைத்து செல்ல பெண் உதவியாளர் வேண்டும் வயது 18¬–25 வேலை நேரம் காலை 6.45 – 1 மணி வரை நாள் சம்பளம்.