பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000035067

கொழும்பு பிரதேசத்தில் தொழிற்சாலைகளின் உடனடி வேலைவாய்ப்பு நாள் சம்பளம் 1800–2500, மாதச்சம்பளம் 65000.