பொதுவேலை

Ad-id 0000035070

எலகந்தையிலுள்ள முன்னணி நிறுவனமான RG BROTHERS (PVT) LTD இல் ஊழியர்கள் (Labors) மற்றும் பொறி இயக்குநர் (Machine operator) உடனடி தேவை. தங்குமிட வசதிகள் வழங்கப்படும்.