கல்வி

Ad-id 0000035074

தரம் 10 /11 வணிக்கல்வியும் கணக்கீடும் , இஸ்லாம் , தமிழ் இலக்கியம் மற்றும் தரம் 6 – 8 வரையான மாணவர்களுக்கு அனைத்துப் பாடங்களும் பல்கலைகழக மாணவனால் இலகுவான முறையிலும் தெளிவாகவும் தனியாகவும் குழுவாகவும் கற்றுத்தரப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: