கல்வி

Ad-id 0000035076

Maths Classes (Tamil & English Medium) தரம் 10,11 மாணவர்களுக்கான கணித பாடநெறிகள், கடந்தகால வினாத்தாள்கள் , மீட்டல் பயிற்சிகள் என்பன Online , குழு வகுப்புகள் தனிப்பட்ட வகுப்புக்கள் (Personal Classes) மூலம் கற்றுக் கொடுக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: