சமையல் பராமரிப்பு

Ad-id 0000035079

சிறிய குடும்பமொன்றிற்கு வீட்டில் தங்கியிருந்து சமையல் மற்றும் அனைத்து வேலைகளையும் செய்வதற்கு 50 வயதுக்குட்பட்ட பெண் ஒருவர் தேவை.

Categories: , Location: , Published Date: