சமையல் பராமரிப்பு

Ad-id 0000035080

கொழும்பு – 12 இல் அமைந்துள்ள தமிழ் குடும்பத்திற்கு சமையல் வேலை செய்ய தமிழ் இந்து பெண் வேண்டும். வயது 16 –25 சம்பளம் 40000/=.