மணமகள் தேவை

Ad-id 0000035081

மலையகம் இந்து ஆதிதிராவிடர் வேளாளர் கலப்பு 1989 கொழும்பு தனியார் நிறுவனத்தில் G.M.Endosecope Technician. தீய பழக்கமற்ற மாதம் 150000/= வருமானம் பெறும் ஆணுக்கு அரச, தனியார் துறைகளில் நிரந்தர தொழில் புரியும் பெண்ணை பெற்றோர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

Categories: , Location: , Published Date: