பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000035087

கொழும்பு 14 கிரேன்பாஸ்சில் உள்ள இரண்டு நகை கடைக்கு நகை கடை அனுபவமுள்ள Accounts செய்ய கூடிய 2 பெண்பிள்ளைகள் தேவை. கணணி அனுபவமுள்ள 25 வயதுக்கு கீழ் உட்பட்டவர்கள்.