வாடகைக்கு / குத்தகைக்கு

Ad-id 0000035091

கொழும்பு – 14 கிராண்ட்பாஸ் பிரதான வீதியில் அமைந்துள்ள வியாபார கடை வாடகைக்குண்டு. doctor's Clinic , Thobe Shop, Stores ஆகியவற்றுக்கு பொருத்தமானது.