வாடகைக்கு

Ad-id 0000035093

அளுத்மாவத்த வீதியில் உள்ள வீடு விற்பனைக்கு அல்லது வாடகைக்கு. 1ம் மாடி 1 Hall 3 B. Rooms 1 Kitchen 1 Wash Room. கூலி 55,000/= 3மாதம் advance. 2ம் மாடி 1 Hall 3 B. Rooms 1 Kitchen 1 Wash Room கூலி 50,000/= 3 மாதம் advance. Separate entrance, water bill and electricity bill காலை 8.00 பின் அழைக்கவும். No Brokers.