பொதுவேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000035100

பத்தரமுல்லையில் உள்ள மீன் விற்பனை செய்யும் கடை ஒன்றிற்கு மீன்வெட்டும் வேலைக்கு அனுபவமுள்ள ஆண் ஒருவர் உடனடியாக தேவை.