வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000035113

வெள்ளவத்தை Newly Open தனி வீடுகளுடன் fully furnished 2, 3, 4 அறைகளுடனான நாள், கிழமை வாடகைக்கு சிறுவைபங்களுக்கான வசதிகளும் உண்டு. வாகனத்தரிப்பிடம் உண்டு.