வாடகை

Ad-id 0000035120

Wattala (வத்தளை) இரண்டு வீடுகள் A/C அறைகள், தளபாடங்கள் அனைத்து சாதனங்களுடன், குறுகிய கால வாடகைக்கு (Season’s –சிறப்பு தள்ளுபடி) வெளிநாட்டிலிருந்து வருபவர்களுக்கு ஏற்றது.