மணமகள் தேவை

Ad-id 0000035268

1972 இல் பிறந்த விவகாரத்தான தாயுடன் வசிக்கும் மணமகனுக்கு மணமகள் தேவை. காணி , சொந்த தொழில் உடையவர். விதவைகள், விவாகரத்தானவர்கள், தனிமையில் உள்ளவர்களும் விரும்பத்தக்கது. 40 வயதிற்கிடையில் உள்ளவர்கள் சாதி, மதம் பார்க்கப்படமாட்டாது. மலையகம் விரும்பத்தக்கது.

Categories: , Location: , Published Date: