மணமகள் தேவை

Ad-id 0000035271

யாழிந்து வேளாளர் 1976 , ரேவதி நட்சத்திரத்தில் சொந்த தொழில்புரியும் மணமகனுக்கு மணமகள் தேவை. சீதனம் எதிர்பார்க்கப்படாது.