அலுவலக வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000035272

கொழும்பு – 12 இல் அமைந்துள்ள Hardware நிறுவனத்திற்கு அனுபவமுள்ள Account Staff தேவை. உங்கள் CVயை Whatsapp அல்லது மின்னஞ்சல் செய்யவும். நிரந்தரமாக வேலை செய்யக்கூடியவர் விரும்பத்தக்கது.