வாடகைக்கு/குத்தகைக்கு

Ad-id 0000035373

கொழும்பு 15 எலிலேன் 27/1 இல் மேல் மாடி வீடு வாடகைக்கு உண்டு. Hall, 2 bedroom, dinning hall, kitchen