வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000035374

தெஹிவளை Quarry வீதியில் விசாலமனா மண்டபம் 3 bedrooms, 1bathroom, kitchen, carparking வசதிகளுடன் வீடு (Ground floor) வாடகைக்கு உள்ளது.