வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000035376

தெஹிவளையில் காலி வீதிக்கு மிக அருகில் 2 ஆம் மாடியில் இரண்டு அறைகளுடன் வீடு வாடகைக்கு தயராக உள்ளது.