கல்வி

Ad-id 0000035523

கணிதம் 3–5 , 6–11 வரையான வகுப்புகளுக்கு வீட்டிற்குவந்து தனியாகவும் குழுவாகவும் கற்பித்த தரப்படும். பிள்ளை எந்த நிலையில் இருந்தாலும் பரவாயில்லை. மெல்லகற்போர் வேகமாக கற்போர் எந்நிலையில் இருப்பினும் பரவாயில்லை. பின்தங்கிய மாணவரை இம்முறை Scholarship பரீட்சை மற்றும் G.C.E.(O/L) பரீட்சையில் சித்திகளை பெற்றுள்ளனர். சான்றுகள் உண்டு. அரசாங்க பாடசாலை National School 17 வருட அனுபவம் மற்றும் B.Sc பட்டதாரி ஆசிரியர்.

Categories: , Location: , Published Date: