கல்வி

Ad-id 0000035598

www.domockexam.com க.பொ.த உயர் தரம் 2023(2024) இறுதிப் பரீட்சைக்கான துரித மீட்டல் வினாக்கள் விடைகளுடன். விஞ்ஞானம், கலை, வணிகம், தொழில்நுட்பம் ஆகிய அனைத்துப் பாடத்துறைகளிலும் 10,000 க்கும் மேற்பட்ட மாதிரி பல்தேர்வு வினாக்கள். உங்கள் கணனியில் (computer) அல்லது கையடக்க தொலைபேசியில் (mobile) இலவசமாக பயிற்சி செய்ய https://domockexam.com/#/exams

Categories: , Location: , Published Date: