கல்வி

Ad-id 0000035600

உங்கள் ஆங்கிலத் திறனைத் மேம்படுத்த ! O/L மற்றும் A/L மாணவர்கள், இலங்கை பட்டதாரிகள் மற்றும் தொழில் வல்லுநர்களுக்கு ஏற்றவாறு எங்கள் விரிவான ஆங்கில வகுப்புகளில் சேரவும். பெரியவர்களுக்கான சிறப்பு வகுப்புகளுடன் உங்கள் பேச்சு ஆங்கிலத் திறனை மேம்படுத்தவும் (ENGLISH GRAMMAR AND SPOKEN). ஒரு மதிப்புமிக்க தனியார் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்த எங்கள் நிபுணர் விரிவுரையாளர் (LECTURER), வளமான கற்றல் அனுபவத்தை உறுதி செய்கிறார்.

Categories: , Location: , Published Date: