வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000035606

பம்பலப்பிட்டி, லெயார்ஸ் வீதி, 3 படுக்கை அறை, 3 குளியலறை, 1ம் மாடி, 135,000/-= வாடகைக்கு. தெஹிவளை. களுபோவில வீதி, தனி வீடு. 3 படுக்கை அறை, 3 குளியலறை 2 வாகன தரிப்பிடம், கீழ் வீடு 125,000/=- வாடகைக்கு. தெஹிவளை, வில்லியம்ஸ்ற்கு அருகில் தொடர் மாடி, 2 படுக்கை அறை 2 குளியலறை, 3ம் மாடி 45000/=- கொட்டாஞ்சேனை, 1200 Sq Ft. 3 படுக்கை அறை, 2 குளியலறை, 90000/=- வாடகைக்கு. வெள்ளவத்தை, மெனிங் பிளேஸ், 3ம் மாடி, 3 படுக்கை. 3 குளியலறை 10000/= வாடகைக்கு.

Categories: , Location: , Published Date: