பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000035674

பசறை பிரதேசத்திலுள்ள தனியார் தேயிலை தோட்டம் ஒன்றுக்கு தேயிலை தொழிலில் அனுபவமுள்ள பணியாளர் குடும்பங்கள் மற்றும் முகாமையாளர் தேவை. தங்குமிடம் உண்டு.

Categories: , Location: , Published Date: