கல்வி

Ad-id 0000036084

வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி, தெஹிவளை, கிருலப்பனை ஆகிய இடங்களில் Grade 9, 10, 11 மாணவர்களுக்கான I CT புதிய வகுப்புகள், பாடம் தெளிவாக அடிப்படை விளக்கங்களோடு 15 வருட அனுபவமுள்ள ஆசிரியரினால் கற்பிக்கப்படும். பரீட்சைகளில் சிறப்புதேர்ச்சி (A) பெற்றுத்தரப்படும் -

Categories: , Location: , Published Date: