மணமகள் தேவை

Ad-id 0000036177

1988, வேளாளர் 6 மாதத்தில் விவாகரத்துபெற்ற அழகிய தோற்றம் உடைய தீய பழக்கவழக்கங்கள் அற்ற நல்ல குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மணமகனுக்கு நற்பண்புகள் கொண்ட மணமகளை பெற்றோர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

Categories: , Location: , Published Date: