மண­மகன் தேவை

Ad-id 0000036204

கொழும்பு இந்து வேளாளர் 1992 சதயம் எட்டில் செவ்வாய் Doctor / திரு­கோ­ண­மலை இந்து வேளாளர் 1995 கார்த்­திகை, இலக்­கிணச் செவ்வாய் Engineer Canada / யாழிந்து வேளாளர் 1994 திரு­வோணம் செவ்­வா­யில்லை Doctor Landon Citizen /யாழிந்து வேளாளர் 1992 சுவாதி பன்­னி­ரெண்டில் செவ்வாய் Doctor / யாழிந்து வேளாளர் 1989 மகம், ஏழில் செவ்வாய் Development Officer / யாழ். RC குரு­குலம் 1993 பூசம் பட்டதாரி Officer Germany Citizen / திருகோணமலை இந்து குருகுலம் 1996 புனர்பூசம் 2 ஏழில் செவ்வாய் Engineer Germany Citizen / சிவனருள் திருமண சேவை.

Categories: , Location: , Published Date: