மண­மகள் தேவை

Ad-id 0000036375

கொழும்பை பிறப்­பி­ட­மாக கொண்ட 1995இல் பிறந்த MBA மற்றும் தொழில் முறை தகுதி (Professional Qualification) மற்றும் 8இல் செவ்வாய் இருப்­பதால் செவ்வாய் தோச­முள்ள பட்டம் (Degree) படித்த அழ­கான மண­மகள் தேவை. (அழ­கான மண­ம­க­னிற்கு அழ­கான மண­மகள் தேவை)

Categories: , Location: , Published Date: