வீடு காணி விற்­ப­னைக்கு

Ad-id 0000036833

Mount Lavenia "Peris Road" Galle Road சமீ­ப­மாக 4 1/2 Perch வீடு 210 இலட்சம், 6 Perch வீடு 190 இலட்சம், 3 Perch புதிய வீடு 200 இலட்சம் , 4 1/2 Perch காணி 160 இலட்சம், Dehiwala Saranangara Road 2 Perch மாடி வீடு 160 இலட்சம். Dehiwala Kalubovila "Peris avenue" 6 Perch புதிய வீடு 5 Rooms, 2 வாக­னத்­த­ரிப்­பிடம் 425 இலட்சம், 5 1/2 Perch வீடு கட்டும் காணி 180 இலட்சம். 6 Perch காணி 215 இலட்சம் (தூய்மையான உறுதியும் ஆவணங்களும்) ”நாம் பொய் பேசமாட்டோம் / ஏமாற்ற மாட்டேம்” ”காத்தான்குடி றஹீம் நாநா”