வாடகைக்கு

Ad-id 0000036902

வெள்ளவத்தையில் படிக்கும் வேலை பார்க்கும் பெண்களுக்கு தனி அறைகள் சகல வசதிகளுடன் வாடகைக்கு உண்டு. மற்றும் நாள் கிழமை வாடகைக்கும் அறைகள் உண்டு