ஹோட்டல் / பேக்கரி

Ad-id 0000036934

பிரபல உணவகத்திற்கு Ric & Curry, பிரைட் ரைஸ், பிரியாணி, இடியப்பம், பிட்டு போன்ற உணவுகள் சமைக்கக்கூடிய முன்னனுபவமுள்ள சமையற்காரர்கள், தோட்டகாரர்கள் மேசன்பாஸ்மார் தேவை. உணவு மற்றும் தங்குமிடம் இலவசம்.

Categories: , Location: , Published Date: