வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000036935

கந்தானை நகருக்கு அருகில் முழுமையடைந்த நவீன இரண்டு மாடி வீடு வெளிநாடு செல்வதால் உடனடியாக விற்பனைக்கு உண்டு.