வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000036949

வத்தளை, மாபாகையில் நீர்கொழும்பு வீதிக்கும், அதிவேக பாதைக்கும் மிக அருகில் 20 பேர்ச்சஸ் வீட்டுடன் காணி உடனடி விற்பனைக்கு.