வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000036954

வத்தளை, உஸ்வெட்டகெயாவில் (கெரவலப்பிட்டி மற்றும் ஜா–எல அதிவேக பாதைக்கு 10 நிமிடம்) 10 பேர்ச்சஸ், 03 படுக்கையறைகள், 02 குளியலறைகள், Living, சாப்பாட்டறை, பெல்கனி, நவீன பென்ட்ரீ. டைல் பதிகக்கப்பட்ட இரண்டுமாடி வீடு விற்பனைக்கு. கடற்கரைக்கு அருகில். விலை 36 மில்லியன்.