வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000036962

Wattala Hendala Main Roadல் (107 Bus Route) Lyceum Schoolஇற்கு 600m அருகாமையில் மற்றும் Negombo Main Roadக்கு 500m தூரத்தில் 6 Bedroom, 2 Hall, 3 Washroom, 4 Vehicle Parking உடன் கூடிய 11.9 perch 2 தட்டு வீடு (separate entrance, water மற்றும் electricity bill ) விற்பனைக்கு உண்டு.