வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000036963

கொழும்பு 09 தெமடகொட ஞானவிமள வீதியின் 3.60 பேர்ச் வீடு விற்பனைக்கு . 3 பைக் பார்க்கிங்/ பெரிய ஹோல், 3 ரூம் (Room) , 1 சமையல் அறை, 1 பாத்ரூம், 1 Store Room, டைய்ல்ஸ் பதிக்கப்பட்டது. தனிவீடு