காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000036965

கொழும்பு 3இல் பழைய இரண்டு மாடி வீட்டுடன் சேர்ந்த 14.68 பேர்சஸ் காணி விற்பனைக்கு உள்ளது. நெருங்கிய குடியிருப்பு பகுதியில் அமைதியான பிரதான நிலையத்தில் அமைந்தது. தேர்ஸ்ரன் வீதி, டுப்ளிகேஷன் வீதி மற்றும் காலி வீதிக்கு சில நிமிட நடைதூரத்தில் அமைந்தது. பேர்ச் ஒன்றின் விலை ரூபா 21 மில்லியன் (பேசித்தீர்க்கலாம்) தரகர்கள் தேவையில்லை.