ஹோட்டல்/ பேக்கரி

Ad-id 0000036982

கொழும்பு கொட்டாஞ்சேனையிலுள்ள ஹோட்டல் ஒன்றுக்கு கெசியர், பென்றி போய், ஆப்பபாஸ் போன்றவர்கள் உடன் வேலைக்கு தேவை.

Categories: , Location: , Published Date: