ஹோட்டல்/ பேக்கரி

Ad-id 0000036983

மாத்தளையிலுள்ள ஹோட்டல் ஒன்றுக்கு கெசியர், பென்றி போய், சைனீஸ் பாஸ் உடன் வேலைக்கு தேவை.

Categories: , Location: , Published Date: