மணமகள் தேவை

Ad-id 0000036989

இனம் முஸ்லிம் வயது 46 முன்பு திருமணம் ஆனாவர் தொழில் சொந்தா வியாபாரம் கொழும்பு அம்மா அப்பா உண்டு இவருக்கு நல்ல பெண் ஒருவர் தேடுகிறோம் பெண் வயது 35- -– 45 வரை மதம் சாதி தேவையில்லை விவாகரத்து ஆனவரும் ஏற்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: