மணமகள் தேவை

Ad-id 0000036990

1987ம் ஆண்டு பிறந்த உயர் இந்து வேளாளர் யாழ்ப்பாணத்தை பிறப்பிடமாகவும் கொழும்பை வதிவிடமாகவும் கொண்ட அரச உத்தியோக செவ்வாய் தோசமற்ற மணமகனுக்கு கொழும்பில் அல்லது யாழ்ப்பாணத்தில் தகுந்த வரணை பெற்றோர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

Categories: , Location: , Published Date: