மணமக்கள் தேவை

Ad-id 0000036991

இந்தியவம்சாவளி 1998ல் பிறந்த அரசாங்க பட்டதாரி ஆசிரியை கல்வி தகுதி BFAMA P.H.D (Reader) படித்தமணமகன் தேவை. ஜாதி,மதம் தடையில்லை. அதேகுடுபத்தில் மணமகனுக்கு 35வயதுக்குட்பட்ட மணமகள் தேவை.

Categories: , Location: , Published Date: