ஹோட்டல் / பேக்கரி

Ad-id 0000036998

தெஹிவளையில் புதிதாக திறக்கப்படவிருக்கும் Food Court ஒன்றிற்கு ஆண், பெண் சமையலாளர்கள் , உதவியாளர்கள், யாழ்ப்பாண இந்திய பாகிஸ்தான் அரபு Rice & Curry பிரியாணி கிது யாழ்ப்பாண புட்டு மனிப்புட்டு கறிவகைகள் நான் பூரி தன்டூறி சமைக்க தெரிந்தவர்களுக்க வாய்ப்பு அதிகம்.

Categories: , Location: , Published Date: