ஹோட்டல் / பேக்கரி

Ad-id 0000037001

இரத்மலானையிலுள்ள சைனீஸ் ரெஸ்டுரண்டிற்கு Assistant Cook, கிச்சன் ஹெல்பர் தேவை. உணவு, தங்குமிடம் வழங்கப்படும். , .

Categories: , Location: , Published Date: